Актуално

Последни проекти

ACADI - информационна софтуерна платформа за управление на кандидатстудентски прием, учебния процес, изпити  и общежития
ACADI - информационна софтуерна платформа за управление на кандидатстудентски прием, учебния процес, изпити и общежития
ACADI - информационна софтуерна платформа за управление на кандидатстудентски прием, учебния процес, изпити и общежития от WebTrade - организационна структура на висшето училище, учебни години, учебен план, кандидатстудентска кампания за бакалаври, магистри и доктори, профил на кандидат-студена, класиране, резерви, списъци, запис на студент, настаняване в общежитие - управление на блокове, стаи, леглова база, тарифи за стая, настаняване и на външни лица, документооборот, изпитни сесии, изпитни протоколи - групови и индивидуални, учебни зали, задължения на студенти - калкулиране на задължения за наем, ток, вода, допълнителни такси, възможност за плащане през профила с банкова карта и през e-pay. възможност за плащане на студентски такси през POS терминал.

Софтуерни платформи

Софтуерни системи