Платформа за автоматизиране на процеса по прогнозиране на Клиентско оборудване

Складови единици, Мерни единици, Телекомуникационни Услуги

Услуги и разходни норми за складови единици към услуга 

Региони 

Бизнес линии

Нотификации към потребителите за срокове за прогнозиране

Потребители:

 • Търговски директор
 • Регионален мениджър
 • Потребител прогнозиране

Отчети:

 • Прогнозен разходен лист с услуги и складови единици 
 • Общ план за разходите към съответен месец и по региони 
 • Обобщен план към съответен месец за складови единици

 

 

 

 


УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАР

 

Системата е предназначена за големи организации, разполагащи с над 1000 екипа в национален мащаб и до 10млн. инвентара. Осигурява проследяване на движението на инвентара, заявки за доставки, влагане на материали, трансфер и брак.  Системата позволява настройка на регулярни проверки на наличности, йерархичен достъп на регионални мениджъри, зонални мениджъри, директори, финанси и контролинг. Интеграцията с логистичен партньор позволява автоматично генериране на заявка към куриер и товарителница след минаване на процес по одобрение на трансфер. През системата може да се правят и заявки за ремонтни дейности и консумативи.

 

Основни функции - Географско разпределение на обектите - Отчетните обекти са обособени в няколко категории: бизнес центрове, технически екипи, технически помещения, автомобили, централни складове и складове. Разпределението им е по Зони и Райони, като всеки район и зона имат съответни отговорници.

Характеристики на инвентара - всеки инвентар се характеризира с тип: материали, консумативи или оборудване, като за всеки артикул има описание на два критерия, тип услуга интеграционни id-та за Data warehouse, склад, билинг. 

Заявка за зареждане - Всеки обект може да отправи заявка за зареждане, като заявката може да се адресира само към складовете, които са разрешени от администратора за конкретния обект. При създаване на заявката се избира инвентар и бройки, които са необходими. Задава се начин на доставка - адрес на доставка (може да е самия обект, офис на ЕКОНТ или взимане от друг обект) и начина на транспорт - куриер или собствен транспорт. Всяка заявка трябва да бъде редактирана одобрена или отхвърлена от съответен мениджър на обекта. При заявката, в зависимост от обема и теглото на пратката, се изчислява автоматично цена, генерира се товарителница и поръчва куриер, като може да се укаже и час, в който да пристигне.

Заявка за трансфер - Всеки обект може да отправи заявка за трансфер към всеки обект. При създаване на заявката се избира инвентар и бройки. Задава се начин на доставка - адрес на доставка (може да е самия обект, офис на ЕКОНТ или взимане от друг обект) и начина на транспорт - куриер или собствен транспорт. Всяка заявка трябва да бъде редактирана одобрена или отхвърлена от съответен мениджър на обекта, като след това трябва да бъде приета и потвърдена от получаващата страна. При заявката, в зависимост от обема и теглото на пратката се изчислява автоматично цена, генерира товарителница и поръчва куриер, като може да се укаже и час, в който да пристигне.

Заявка за брак - Всеки обект може да отправи заявка за брак съм съответни складове. При създаване на заявката се избира инвентар и бройки. Задава се начин на доставка - адрес на доставка (може да е самия обект, офис на ЕКОНТ или взимане от друг обект) и начина на транспорт - куриер или собствен транспорт.  При заявката, в зависимост от обема и теглото на пратката се изчислява автоматично цена, генерира товарителница и поръчва куриер, като може да се укаже и час, в който да пристигне.

Заявки за рекламни материали или ремонтни дейности се извършват директно към централен офис.

В процеса на инвентаризация може да се нанесат корекции по наличното оборудване след одобрение от мениджър.

 

Отчети:

Налично оборудване по месеци и обекти

Движение на оборудване по месеци и обекти

Статус на инвентаризация

Репорт рекламни материали и консумативи

Репорт ремонтни дейности

Репорт зареждане

Заявки за оборудване

Заявки за трансфер

Заявки за брак

Заявки с ЕКОНТ

Корекции

Текущи обекти

Архив инвентар

Архив заявки

Архив логистика

Интеграция с тикет

 

Интеграция с ЕКОНТ:

    Еконт предоставят възможност за интеграция на уеб приложение със системата им за генериране на товарителници. Чрез нея се улеснява, опростява и автоматизира процеса по предаване на пратки.  

     За успешна интеграция с Еконт, единственото нещо, което е нужно е регистрация и профил във сайта на Еконт. Този профил ни е нужен  при комуникацията със API-то на Еконт. Комуникацията има възможност да се осъществява във 2 формата - SOAP и JSON.  По време на разработката може да се ползва тестово API, за което Еконт са предоставили профил и така може да се тества функционалността, без да се създават реални товарителници.


Опциите за изпращане и доставка са:

 • От адрес до адрес
 • От адрес до офис на Еконт
 • От офис на Еконт до адрес
 • От Офис на Еконт до офис на Еконт

    В първи и втори случай, куриер ще бъде повикан до зададения адрес да вземе пратката, а във трети и четвърти се очаква товарителницата да бъде генерирана предварително и да се донесе пратката лично в съответния офис за изпращане.
    За да се създаде успешно товарителница е задължително подаването на реален адрес на изпращача и получателя; кодове на офиси, пощенски кодове; имена и телефон на подателя и получателя. API-то предлага възможност за създаване на няколко типа пратки, според размери,брой и тегло: колет, пале и карго. Цената на услугата се пресмята и варира в зависимост от множество фактори. Тя се образува главно от типа пратка, нейното тегло, вида на изпращане, доставка и дистанцията. 
    Има и няколко незадължителни/избираеми параметри, които може да бъдат подадени към Еконт, които да дадат допълнителна информация за пратката или да направят различни настройки.  Може да се отбележи дали да се изпрати SMS на получателя информиращ го за доставката, дали получателя му се полага преглед или не, дали поръчката да има наложен платеж и в какъв времеви диапазон куриера да пристигне за вземане на пратката.
    След задаване на всички задължителни и незадължителни параметри, може да се изпрати заявка, която да пресметне колко ще струва тази услуга и кога се очаква да се извърши заявката.  
    Когато се изпрати вече успешна заявка за генериране на товарителница към Еконт, получаваме идентификационния номер на товарителницата. С този идентификационен номер е възможно изпращането на друга заявка, с която да проследим пратката и нейният статус. Ако нещо се е объркало, също имаме възможност със същия номер да изпратим заявка, която да изтрие товарителницата от системата на Еконт.
    В случай че има зададен наложен платеж, трябва да се подаде и IBAN, BIC и валута.

 

 

 


Система за визуализация на географското покритие на телекомуникационни услуги

Системата дава възможност за изчертаване на области, в които присъстват дадени телекомуникационни услуги.

За всяка изчертана услуга се отбелязват параметрите технология (тип достъп) - GPON, EPON, LAN, Wireless, Media Convertor, както и скорости на достъп - 100Mbit/s, 50Mbit/s, 25Mbit/s, 15Mbit/s. Всяка технология и скорост имат съответен цветен код.

До системата има 3 нива на достъп:

 • Администратор - управлява достъп и акаунти
 • Експерт планиране - изчертава области, като всеки експерт управлява работи със собствените си области
 • Потребител - използва информационни услуги от системата

Автентикацията на системата е интегрирана с GSuite, като по този начин потребителите от даден оторизиран фирмен профил имат достъп до системата.

На отделна карта се визуализира търговската мрежа - Зони, Райони и Бизнес Центрове.

Системата поддържа месечен архив на покритието с цел проследяване на разлики и контрол на развитие.

 

 


Управление дейта център

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙТА ЦЕНТЪР


СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ДАННИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ, ТЪРГОВСКИ ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ДАННИ И КЛИЕНТИ.


СЕКТОР: доставчици на телекомуникационни услуги, доставчици на Интернет, големи организации със собствена ИТ инфраструктура, доставчици на ИТ услуги.

ОПИСАНИЕ: Система за инвентаризация регистрираща стаи, ракове, отделни рак пространства, единици, до ниво порт. Допълнителна информация за температурните сензори, датата на инсталиране, захранващата линия, DC/AC, създава графични отчети с множество параметри за оборудване като температура, трафик и консумация на енергия. Клиентският интерфейс включва множество потребителски акаунти за достъп само до клиентските шкафове, графични доклади (температура, трафик, консумация на енергия). Клиентите управляват физическия достъп до оборудването си, подават работна поръчка или билет за неприятности, за да блокират определени IP адреси за даден период.

https://www.telepoint.bg/

 

КЛИЕНТИ - всеки клиент може да има множество потребителски сметки, които могат да бъдат индивидуално удостоверени в системата. Клиентите имат достъп само до тези ракове, в които имат свое собствено оборудване, използвайки информация за физическото разположение на раковете - под, стая, ред, размер U  и т.н. Ако ракът е споделен с друг клиент (може да бъдат много), тогава всеки един от тях вижда неговото си оборудване. Клиентите имат достъп до графичните доклади (температура, трафик, консумация на енергия), които се отнасят до тяхното оборудване. Те имат възможност за наблюдение на графики, които са за настоящи и минали периоди. Температурата на рака също се намира лесно и се показва в реално време. 

ПЕРСОНАЛ ПРОДАЖБИ - Всеки търговец е отговорен за група клиенти и има достъп до цялата информация, свързана с тях. Бърз достъп се осигурява чрез различни филтри за цялото оборудване на клиента, информация, свързана с профилите и параметрите на оборудването.

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЕКСПЕРТИ - управляват нива, стаи и ракове. Информацията, която се записва, е размерът на рака в U, посоката на номериране, температурните сензори, датата на инсталиране, захранващата линия, DC/AC. Всеки рак може да се използва от един клиент, може да бъде споделен, свободен или резервиран. По време на запис на оборудване в рак, оборудването е обозначено с местоположение (начало U-край U), цветен код, връзка с клиент. Техническите експерти могат да използват бърза търсачка, за да идентифицират помещение, рак, специфично оборудване, свободно пространство в стая/рак или пълна информация за оборудването на всеки клиент. Техническите експерти могат да създават графични отчети за множество параметри за оборудване като температура, трафик и консумация на енергия. Всеки параметър е с цветен код и се чете на предварително зададени интервали от време.

 

ПЕРФЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА:

 • Центрове за данни
 • Колокационни центрове
 • Стаи за сървъри

 

 

 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

 • Управление на достъпа на клиентите
 • Мониторинг на температурата, трафика, консумацията на енергия
 • Достъп до персонала
 • Поддръжка на няколко сървърни станции
 • Споделени ракове
 • Прагови уведомления за SMS

 

 

 

ПРЕДИМСТВА

 • Клиентите могат да контролират състоянието на своите системи
 • Значително подобрено време за обработка на заявки от клиенти
 • Ефективно използване на наличните свободни пространства за рак
 • Бърз и подробен преглед на оборудването в рак
 

Управление IP адреси

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА IP МРЕЖИ В ICT


ПЛАТФОРМАТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ДАННИ И КОЛОКАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ - ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА IP АДРЕСНИ МРЕЖИ.

СЕКТОР: ДОСТАВЧИЦИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ, ДОСТАВЧИЦИ НА ИНТЕРНЕТ, ГОЛЕМИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СОБСТВЕНА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА, ДОСТАВЧИЦИ НА ИТ УСЛУГИ

Описание: Осигурява автоматизация на процеса на администриране на адресно пространство, включително дефиниране на мрежови класове, интегриране с вече съществуваща база от данни за клиенти, интеграция с база данни за оборудване и база данни за ракове и на ниво рак спейс. Всеки клиент има достъп до своето адресно пространство, включително управление.


Управление ТВ съдържание

КАНАЛИ

Добавяне/преглед/редакция/деактивиране на канали по платформи                                                                                

Добавяне на параметри на каналите:

 • Позиция
 • Платформа
 • Пакет
 • Категория
 • Доставчик
 • Uplink
 • Формат
 • Качество
 • Рейтинг

Експорт в ексел

 Времева машина - при избор на дата, каналите се показват с информацията, с която са били в момента на избраната дата

Преглед/редакция на договори

 • Прикачване на документи
 • Добавяне на нотификации
 • Свързване на канали към договори
 • Експорт в ексел на информацията за доставчика и детайли за списъците с канали
 • Добавяне на ценови пакети и тарифи

ДОСТАВЧИЦИ

Добавяне/преглед на доставчици
Добавяне на договор към доставчик
Добавяне на Content Report към доставчик

SUMMARY CONTENT REPORTS

Преглед на активните Content Report-и според избрания период, валута и доставчик
Генериране на отчет

МАРКЕТИНГ

Преглед на информация по платформи и канали

REVENUE GENERATING UNIT
Преглед на Content Access и Subscription Package - Обобщена информация за броя абонати по платформи и пакети

ПРОДАЖБИ
Преглед на каналите, платформите и пакетите по години и месец с броя абонати

ЛОГ
Преглед на регистър на действията

АДМИН ПАНЕЛ
 Добавяне/преглед/редакция деактивиране на потребители с различни нива на достъп
 Добавяне/преглед/редакция/деактивиране на доставчик
 Добавяне/редакция на платформи и добавяне/редакция/триене на пакети към тях
 Преглед на Status Report - статистика за платформите и доставчиците

   
   
   

Система за сигурност на информацията
 

 

Системата е достъпна през всякакъв вид устройства с цел постоянна проследимост и работа с платформата, може да бъде използвана и посредством устройства с малък дисплей, напр. телефони и таблети

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

   Анализ на трафика в реално време посредством следните видове протоколи:
 • SFLOW
 • HTTP
 • FILE LOG
   Запис на информация от сървъри от следните сървърни приложения:
 • Apache HTTPD
 • Postfix
 • Exim
 • Open-sshd
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • MariaDB
 • Oracle
   Блокиране и разрешаване на IP адреси посредством IP whitelist и IP blacklist списъци. Логове за промени по списъците отразяващи дата на действието, потребител и промяна на статуса

   Справки към WHOIS доставчици 

Справките са на ниво домейн или IP адрес. Системата поддържа следните whois доставчици:

 • WHOISXMLAPI.COM
 • JSONWHOIS.IO
 • JSONWHOISAPI.COM
 • JSONWHOIS.COM
 • IPINFO.IO

   Интерфейси за следене/мониторинг.

Системата поддържа 8 бр.100GB/s интерфейси. Всеки интерфейс се отнася до определен IP адрес и вид протокол ( SFLOW, HTTP, FILE)

   Преглед на атаки

Визуализация на атаките с възможност за филтриране, като елементите на филтрите за атаки са 6 бр, изброени по-долу. Всяка атака е описана посредством следните параметри, които може да се филтрират:

 • Дата и час на начало на атаката
 • Дата и час на край на атаката
 • Ниво
 • Система
 • Тип
 • Статус

   Атаките може да се експортират в Microsoft Excel формат


Канали за уведомяване в реално време:

 • SMS и/или Jabber сървъри за едновременно оповестяване – 5 бр.;
 • Възможност за получаване на съобщения в реално време от служители с инсталиран и настроен Jabber клиент.


Преглед на инциденти:

Визуализация на инцидентите с възможност за филтриране, като елементите на филтрите за инцидент са 5 бр. Всеки инцидент е описан посредством параметри, които може да се филтрират. Служителите регистрират инцидентите, като системата автоматично записва дата и час на регистрация, както и служител. 

 

   Инцидентите може да се редактират:

 • Дата и час на регистрация на инцидента
 • Служител регистрирал инцидента
 • Ниво на инцидента
 • Продължителност
 • Сървърно приложение
 • Описание /не се филтрира/


Инцидентите може да се експортират в Microsoft Excel формат

Стандартно API за интеграция с други софтуерни приложения

 


Софтуерни системи