ИНТЕГРАЦИЯ С VIBER/SMS СЪОБЩЕНИЯ

Проекти:

AutoCM - Софтуерна платформа за управление на лизингови договори за превозни средства.

 

Интеграция между софтуерната платформа AutoCM и LinkMobility:

 

Възможност за изпращане на съобщение по Viber или SMS.

Получаване на отговор със статус на изпратеното съобщение директно в системата.

 

Изпращане на съобщение към телефонен номер от системата на AutoCM:

След избор на клиент, в текстовите полета се въвежда съобщението, което трябва да получи клиента в текстовите полета.

 

Възможност за попълване и на двете текстови полета. Ако клиентът няма наличен Viber - автоматично се изпраща SMS съобщение. Ако клиентът трябва да получи и SMS когато има наличен Viber, задължително трябва да е попълнено текстовото поле за SMS съобщение.

Има въведени ограничения за брой символи:

• Viber съобщение - Ограничението за въведените символи е 1000 на кирилица или латиница. Ако контактното лице няма Viber, системата автоматично ще изпрати SMS.

• SMS съобщение – Ограничението за въведените символи е 160 на латиница и 70 на кирилица.

 

Изпратеното съобщение автоматично се запазва в системата. Системата автоматично добавя статусите.

 

  • При Viber се записва статус на изпращане и статус при прочитане на съобщението:

  • при SMS се записва статус на изпращане:

 

В регистър, логнатия потребител може да види справка за броят на изпратените Viber/SMS съобщения по месец:

 

 

Получаване на съобщения:

 

Viber: SMS:


 
 

Софтуерни системи