Инструменти и технология

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ


В процеса на разработване на софтуер използваме инструменти следващи архитектурния модел на MVC – Model View Controller. Този модел налага разделянето на Бизнес логиката от логиката на вход и визуализация (GUI – Graphical User Interface). Бизнес логиката обикновено се състои от модели за данни като потребители, документи, клиенти и др., докато графичния интерфейс се визуализира в Уеб Браузер.


Моделът е изграден съобразно логиката на изискванията за функционалност софтуерните системи. За целите на съхранение на модела използваме инструмента релационна база данни MySQL- система за управление на релационни бази данни. Най-често се използва в комбинация с PHP при изграждането на уеб системи с по-голям обем информация. MySQL съхранява данните в таблици, обработва и чете чрез заявки.


За да е пълен модела, то към данните записани е базата данни прибавяме и бизнес правила, които се прилагат върху данните. Визуализацията генерира потребителския интерфейс. За целите използваме инструмента HTML 5.0, който визуализира върху Уеб Браузъра на потребителя. Визуализацията не задържа данни, те само минават през нея. За стандартизиране на визуализацията използваме инструмента CSS - език за описание на стилове (шрифт, цвят, отстояние на елемент) на уеб документи - HTML, XML, поддържа се от всички популярни браузъри.


Контролерът приема входните заявки от потребителя, като определя дали заявката касае визуализация или промяна в модела. Контролера използва предимно инструмента PHP – скриптов език за уеб програмиране с отворен код, бърз и прагматичен и широко разпространен. Като инструмент за среда за кодиране използваме PHP - среда за PHP разработка, която работи с фронт енд технологии като HTML5, JavaScript и CSS, има интеграция със системи за контрол на версиите, снабдена е с инструменти за по-лесна и бърза работа, навигиране и рефакториране на код, дебъгване и тестване.


При функционирането, софтуерната система уеб браузър изпраща потребителската заявка към уеб сървър, който от своя страна препраща заявката на маршрутизатор. Маршрутизатора, на базата на URL дефиниции пренасочва към точно определен контролер. В някои случаи контролера генерира заявка за визуализация, където от шаблон се генерира HTML и се изпраща обратно към уеб браузъра. В повечето случаи контролера взаимодейства с модела, който PHP елемент комуникира с базата данни и подава резултата към визуализацията.

В процеса на разработване използваме: PHP OOP, Javascript, jQuery, Ajax, SOAP, JSON, XML, Db, MySQL, WEB, HTML/XHTML/DHTML, CSS, XML, Bootstrap


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СРЕДАТА


ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ КЪМ СЪРВЪРНАТА СРЕДА НА РАБОТА НА СИСТЕМАТА:

 • Изходен код: Системите се разработват на скриптов, сървърен език на високо ниво – PHP версия 7.0.0.
 • Бази данни: Работната среда на системите изискват наличието на MySQL база данни версия 5.7.19 или по-нова.
 • Операционна система: Изискванията на системите по отношение на ОС са LINUX базирана Ubuntu или подобна, наличие на инсталиран mail server за обслужване на нотификациите към потребителите, наличие на web server, който да обслужва HTTP заявките на клиентите на системата.


ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ КЪМ КЛИЕНТСКИТЕ КРАЙНИ УСТРОЙСТВА

Разработваме системите с интуитивен и изчистен интерфейс, който се визуализира на терминала на клиента посредством Интернет браузър. Най-добра съвместимост на системата се получава при използването на браузър Google Chrome, версия 65.0 или по-голяма. Системите са достъпни през всякакви браузъри, използващи HTTP/HTTPS заявки, но при използването с други браузъри или версии, може да има незначителни изменения в интерфейса произлизащи от различните интерпретации на сървърните заявки и отговори от различните браузъри. Системите са проектирани за работа на браузър с „default settings” – т.е. настройки по подразбиране; промяната на тези настройки от клиента или от други софтуери (напр.: електронен подпис и подобни) може да доведе до частично, дори и пълно ограничаване на функционалността им.


Системите са с адаптивен интерфейс и съответно са достъпни през всякакъв вид устройства с цел постоянна проследимост и работа с тях, може да бъде използвана и посредством устройства с малък дисплей, пр. телефони и таблети, като технологията адаптивен интерфейс налага преоразмеряване на елементите на екрана, подмяната им с по-големи такива, като е ориентирана към по-добра възможност за четене.
 

РАБОТНА СТАНЦИЯ:

 • Процесор Pentium i3 или еквивалент или по-голям
 • Оперативна памет 2GB или повече
 • ОС Windows 7 или по-голяма; LINUX
 • Дисплей: FHD -1920 х 108

ТАБЛЕТ:

 • CPU 1GHz или по-голям
 • Оперативна памет 1GB или повече
 • Andorid или IOS
 • Дисплей: FHD -1920 х 1080, 10“ или по-голям

ТЕЛЕФОН:

 • CPU 1GHz или по-голям
 • Оперативна памет 1GB или повече
 • Andorid или IOS
 • Дисплей: FHD -1920 х 1080, 5“ или по-голям

Софтуерни системи