Платформа за автоматизиране на процеса по прогнозиране на Клиентско оборудване

Складови единици, Мерни единици, Телекомуникационни Услуги

Услуги и разходни норми за складови единици към услуга 

Региони 

Бизнес линии

Нотификации към потребителите за срокове за прогнозиране

Потребители:

  • Търговски директор
  • Регионален мениджър
  • Потребител прогнозиране

Отчети:

  • Прогнозен разходен лист с услуги и складови единици 
  • Общ план за разходите към съответен месец и по региони 
  • Обобщен план към съответен месец за складови единици

 

 

 

 

Софтуерни системи