Управление IP адреси

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА IP МРЕЖИ В ICT


ПЛАТФОРМАТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ДАННИ И КОЛОКАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ - ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА IP АДРЕСНИ МРЕЖИ.

СЕКТОР: ДОСТАВЧИЦИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ, ДОСТАВЧИЦИ НА ИНТЕРНЕТ, ГОЛЕМИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СОБСТВЕНА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА, ДОСТАВЧИЦИ НА ИТ УСЛУГИ

Описание: Осигурява автоматизация на процеса на администриране на адресно пространство, включително дефиниране на мрежови класове, интегриране с вече съществуваща база от данни за клиенти, интеграция с база данни за оборудване и база данни за ракове и на ниво рак спейс. Всеки клиент има достъп до своето адресно пространство, включително управление.

Софтуерни системи