ИНТЕГРАЦИЯ 

Ютилити

Интеграция с Булгартрансгаз:

Проекти:

  • ПРОГРАМЕН МОДУЛ „ДОСТАВКИ” -  за Булгаргаз ЕАД
  • Интерфейс към клиент за заявки и доставки на газ - Енергико Трейдинг България

 

Двупосочна интеграция с Булгартрансгаз за обмен на данни 

Интеграцията е посредством AS4 протокол в EDIGAS формат. 

  • NOMINT заявки от доставчика
  • NOMRES потвърждения от оператора
  • количества на вход за калкулиране на акциз за Агенция Митници

 

Експорт на отчети към Агенция Митници:

Проекти:

  • ПРОГРАМЕН МОДУЛ „ДОСТАВКИ” -  за Булгаргаз ЕАД
  • Интерфейс към клиент за заявки и доставки на газ - Енергико Трейдинг България

 

Генериране на данни и осигуряване на достъп на Агенция Митници 

Данните се генерират в CSV формат, по изисквания на Агенция Митници 

 

Софтуерни системи