ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ


В Интернет пространството съществува една определена категория уеб сайтове със система за управление на съдържанието, които служат за предоставяне на информационни услуги. Тези профилирани в конкретна област уеб сайтове се наричат Интернет портали. Порталите доста често служат за входна и отправна точка, те претендират за изчерпателност по отношение на областта, която представят. Порталите имат два основни канала за приходи – реклама и абонамент. При рекламата в портала се реализира възможност за поставяне на рекламни снимки – банери. Банерите са 10 основни размера. Приходите от банери се определят в зависимост от големината на банера, времето през което е активен, брой кликания върху него. Друга стратегия за реализиране на приходи е предоставяне на информация на абонаментен принцип. В този случай абоната плаща за информацията, която получава. Плащането може да се извърши чрез кредитна карта, дебитна карта, банков път или SMS. Плащането може да се отнася до ползването на информацията през определено време ( седмица месец) или определен обем ( брой документи). За да може самостоятелно да обновявате информацията на Интернет портала, Уеб Трейд създава, специално проектирана за конкретният бизнес, система за управление на съдържанието. Посредством визуален административен панел служителите, който разполагат с име и парола могат да редактират съдържанието.


РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ


Разработването на Интернет портала преминава през няколко фази:
 
ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА – изготвя се уникална стратегия за разработването на сайта в зависимост от крайната цел – представяне на компанията, представяне на продукти, продажба на продукти, сравнение на продукти, осигуряване на информационни услуги или осигуряване на онлайн услуги. Дефинират се основните клиенти на сайта, намира се начина, по който да достигнем до тях. В тази фаза проучваме съществуващи подобни решения и техните положителни и отрицателни страни, на базата на които разработваме оптимизирано предложение. Прави се списък с имейл адреси, които ще бъдат създадени към сайта. Определят се динамичните елементи на уеб сайта. Класовете динамични елементи са:

 • Отделни снимки, галерия от снимки или галерия от снимки подредени по различни признаци
 • Отделни текстове, текстове с възможност за форматиране, текстове с възможност за:
  • Форматиране и снимки
  • Каталог за услуги и/или продукти
  • Промяна на структурата и съдържанието на менютата
  • Възможност за записване на документи (файлове) достъпни за четене от сайта
  • Дефиниране на промоции, отстъпки, топ оферти, най-популярни
  • Автоматизирана визуализация на информация от съществуващи източници

 

При определяне на функциите на административния панел може да се вградят следните разширени възможности

 • Дефиниране на различни нива на достъп за редакция на съдържанието
 • Управление на резервационни системи
 • Анализ на статистическа информация
 • История и статистика на обновяванията
   


ФАЗА РАЗРАБОТКА НА ВИЗИЯ И ДИЗАЙН – разработва се цялостна визия, включваща цветове и акценти, основен дизайн. Обикновено се предлага основен дизайн в три концептуално различни варианта. Избира се един от вариантите, който да бъде разработен. Изработват се предложения за дизайн на вътрешните страници. Дизайна се тества в ергономичен, интуитивен и функционален аспект.
 
ФАЗА КОДИРАНЕ НА САЙТА – резервира се името на сайта (домейн), клиента предоставя текстове, които се наливат в сайта, резервира се хостинг, изработват се страниците, както и връзките между тях, разработва се базата данни, специализираните функции, разработва се административният панел, зарежда се сайта, създават се имейл адресите.
 
ФАЗА ТЕСТВАНЕ - портала се тества за пълнота, изпълнение на основни функции, консистентност на връзките, изпълнение на основната цел. Тества се системата за управление на съдържанието.
– сайта се тества за пълнота, изпълнение на основни функции, консистентност на връзките, изпълнение на основната цел. Тества се системата за управление на съдържанието.Окончателното приемане на уеб сайта със система за управление на съдържанието е от изключителна важност, като след него се прави оптимизация и регистрация в множество специализирани, тематични портали и търсачки.
След изработването Интернет портала се извършва практическо обучение на персонала за работа със системата за управление на съдържанието. В някои случаи обучението е на две нива – обучение за администратора по информационни технологии и обучение за операторите на системата.
За потвърждение на успешната реализация на проекта, анализираме и сравняваме действителните резултати с прогнозираните.


ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
След разработването на Интернет портал, при желание от страна на клиента, осигуряваме поддръжка на портала. Поддръжката се заплаща на месечна основа и включва:
Проверка за правилно функциониране на името на сайта (домейна). Регулярно и своевременно информиране за изтичане на срока на валидност на домейна
Проверка за правилно функциониране и достъпност на сайта (хостинг). Проследяване и отстраняване на проблеми. Регулярно и своевременно информиране за изтичане на срока на валидност на хостинга.
Премахване, създаване и пренасочване на пощенски кутии (e-mail). Помощ и съдействие при инсталация на компютър на клиента
Отстраняване на грешки по съдържанието или функционалността на портала. Промяна на незначителни елементи др.
Услуги по редактиране съдържанието на Интернет портала, обработка на снимки, въвеждане на информация

Софтуерни системи