21.08.2023
Старт на WTTickets - Онлайн и каса софтуерна платформа за билети
Старт на WTTickets - Онлайн и каса софтуерна платформа за билети
WTTickets е софтуерна платформа, разработена от Уеб Трейд, чиято основна цел е цялостно управление на система за продажба на билети онлайн и на каса, както и информационен уебсайт.  Основните функции на WTTickets включват:  Продажба на билети - системата предлага лесен и удобен интерфейс при продажбата на билети на каса както за служителя, така и за клиента. Улеснена е и онлайн покупката с две опции - закупуване на билет с и без регистация в сайта. Регистрираният потребител получава имейл с потвърждение и копие на билетите си, както и мобилен билет, изпратен във Viber платформата, който да бъда показан на входа на събитието  Резервация на билети - WTTickets дава възможност билети да бъдат резервирани и платени в рамките на 24 часа - плащането може да стане онлайн или на място. Системата изпраща няколко имейла с нотификации, които подсещат клиента за направената резервация и предстоящо плащане Модул Касиер - създаден е обособен модул за касиерите, който е лесен и интуитивен за работа. Чрез него касиерите могат да получат информация за свободните места с един клик, да създават и управляват резервации, да продават и сторнират билет и да сменят работното си място, без да се загуби счетоводна или оперативна информация Създаване на схеми и зали - системата позволява създаване множество зали, към които да се добави точен чертеж на салон, с възможност за разместване и номериране на седалки и редове Специфично ценообразуване - към всяка схема за зала могат да бъдат добавени няколко ценови схеми с различни цени на билетите, пр. - цени за делнични дни, празнични цени и други. Всеки един билет има опция да бъде преоценен спрямо предварителна настройка - пенсионер, ученик, студент, онлайн билет и други от касиера при закупуване на каса Автоматично задаване на отстъпки - WTTickets дава възможност да бъдат добавени онлайн отстъпки под формата на билет с точна цена, % отстъпка, добавяне на промокод и залагане на корпоративна отстъпка, която позволява добавяне на предварително зададен % намаление от цената при купуване на билет с фирмен профил  Генериране на справки - могат да бъдат генерирани няколко вида справки - за продажби, за заетост на места, справка за дадено събитие и неговите продажби, за сторнирани билети, за счетоводни и финансови цели, справки, на база на които да се направи стратегическо прогнозиране и планиране за бъдещ период  Организатор и партньр - към системата могат да бъдат добавяни организатори и партньори, които предлагат билети за събития срещу % комисионна, която се задава към всеки добавен и системата автоматично изчислява дължимата сума Управление на уебсайт - системата има разработен модул Уебсайт, в който по лесен и удобен начин да се налива информация за събитията, които се провеждат, програма кога ще се проведат, репертоар, слайдър с актуални събития на началната страница и автоматично добавяне на събитие, което се провежда в рамките на днешния ден, галерия със снимки и видео, страница със събития за деца и новини, информация за билети и местоположение на билетни каси, добавяне на партньори и други Нива на достъп, разделен по роли - WTTickets има разработен достъп до системата, който е ограничен по роли, които се задават от администратор. Те биват администратор, уебсайт, касиер, резервационна система, финанси, организатор Софтуерната платформа WTTickets е внедрена и въведена в експлоатация в столичния Театър "София". Подробно описание на системата - Онлайн и каса софтуерна платформа за билети Официален сайт - WTTickets.eu Онлайн и каса софтуерна платформа за билети
18.08.2023
Уеб Трейд разработи платформа за автоматично издаване на финансови документи - WTBills
Уеб Трейд разработи платформа за автоматично издаване на финансови документи - WTBills
Уеб Трейд разработи и стартира предлагането на нова софтуерна платформа - WTBills, която служи за автоматично издаване на финансови документи, изпращане към клиенти и профил на клиента  Основните функции на WTBills са:  Автоматично издаване на финансови документи - издаване на фактури, кредитни и дебитни известия с натискане на бутон. Този автоматизиран процес спестява време и усилия, насърчавайки точността и своевременното изпълнение на плащанията. Периодично фактуриране - възможност за автоматично периодично фактуриране според определените срокове в анекси, приложения и договори, която осигурява постоянство и прецизност при трансакциите Авансово фактуриране, проформа фактури - с функцията за авансово фактуриране е възможно издаване на фактури за предварително плащане, което поддържа Вашия бизнес кеш флоу и предпазва от прекъсване на услугите Управление на клиенти - WTBills предоставя достъп на акаунт мениджъри и търговци за управление на клиенти, техните договори и анекси, улеснявайки процесите за комуникация и координация  Клиентски портал - Вашите клиенти получават собствен портал за преглед и управление на своите фактури и други финансови документи. Това позволява прозрачност и повишава доверието, като поддържа бърз и лесен достъп до информацията  Благодарение на тези функционалности, WTBills ефективно намалява грешките при фактуриране, ускорява процеса на плащане и поддържа плавен и организиран бизнес флоу.  Едни от първите клиенти на платформата са Telepoint, Telehouse, TC Consulting Group, Тардема, Българска асоциация за ендобиогенна медицина и други.  
06.06.2023
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТ Булгартрансгаз
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТ Булгартрансгаз
На 06.06.2023г., Уеб Трейд успешно завърши интеграционните тестове на връзката между Булгартрансгаз и МЕТ Енерджи От 2020 г., Уеб Трейд е създател и поддържа софтуерната CRM и Billing платформа за газ.   Новият софтуерен модул "Интеграция с Булгартрансгаз", е разработен като част от CRM и Billing платформата за газ.Той позволява на операторите на МЕТ да подават заявки за пренос на газ, да следят статуса на заявките и да проверяват потвърдени заявки за пренос на газ от Булгартрансгаз. Платформата има възможност да импортира информация за капацитета от CDP, като отразява потвърденият капацитет от CDP платформата на Булгартрансгаз. Това позволява на оператора на МЕТ да сравни резервирания капацитет в системата с този от CDP файла по отделните пунктове и входно/изходни точки за конкретна дата. При разминаване между резервирания капацитет в системата и този от CDP файла, се показва индикация в реда на съответния пункт. Импортираният капацитет може да се отнася както за входни, така и за изходни точки на газопреносната мрежа, както и за точки на доставка на клиенти. Чрез модула може да се извършват "Номинация-Вход", "Номинация-Изход", както и въвеждане на количества в колоната "Номинация (ДДК)". Операторите са облекчени от наличните данни за потвърден капацитет от CDP платформата на Булгартрансгаз и от лесно достъпните потвърдени количества на клиенти. Всички заявки за пренос се изпращат чрез сигурна комуникация, базирана на AS4 протокола. Заявките са в съответствие с MONIMT стандарта на Edigas, потвържденията за приети заявки са NONIMT CONFIRMATION, а потвърдените заявки се базират на NOMRES. Операторите имат възможност да преглеждат последните актуални заявки и последните актуални потвърждения за пренос на газ директно от модула. За по-голяма надеждност, те имат достъп и до файловете, които се прехвърлят по време на комуникационните сесии. Този нов софтуерен модул представлява голяма полза за МЕТ, тъй като позволява на операторите да работят по-ефективно и да ускорят процеса на подаване на заявки за пренос на газ. Освен това, модулът гарантира по-голяма точност и прецизност при подаване на заявки за пренос на газ.
09.03.2023
Ресертификация за  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO/IEC 27001:2013
Ресертификация за ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO/IEC 27001:2013
През месец Март 2023г., WebTrade защити одити по ресертификация по стандартите за ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO/IEC 27001:2013.   Сертификатите са  валидни за всички дейности, свързани с: Дефиниране на изисквания за разработване на софтуерни системи и платформи Софтуерни продукти и услуги Интернет страници Онлайн магазини Портали Интеграция на софтуерни системи Поддръжка на софтуерни системи, сървъри, платформи и продукти Консулски услуги в областта на софтуерни системи, автоматизация на процеси, информационен портал Онлайн маркетинг Графичен дизайн  Притежанието на сертификатите: ISO/IEC 27000 Системата за управление на информационната сигурност - Гарантира спазването на законовите и договорните задължения, свързани с информационната сигурност в контекста на дейността на WebTrade, в това число предоставените от клиентите данни и чувствителна информация. ISO 14001: ISO 14001 Системата за управление на околната среда - Гарантира спазването и контрола над опазването на околната среда – Чрез икономично и ефикасно управление, WebTrade се стреми да намали вредното въздействие над околната среда, като по този начин гарантира изпълнението на нормативните изисквания. ISO 9001:2015 Системата за управление на качеството – Гарантира основен стандарт за системи за управление. Успешното прилагане на стандартите подобрява организационните условия на работа на WebTrade, както и квалификация на персонала; увеличава качеството на клиентското обслужване.  
22.06.2022
Нов модул инвентаризация към система Инвентар за Булсатком
Нов модул инвентаризация към система Инвентар за Булсатком
Новият модул за инвентаризация, разработен за системата "Инвентар" на фирма Уеб Трейд, предоставя на администраторите възможността да създават едновременни инвентаризации за един или повече обекти. Това допринася за по-ефективно управление на инвентарния процес и подобрява точността на данните.   При създаването на нова инвентаризация администраторът трябва да зададе име на процеса, след което добавя описание, което ще се визуализира по време на инвентаризацията. Описанието може да съдържа инструкции и указания относно начина на изпълнение на инвентаризацията. За всяка инвентаризация може да бъде посочено различно описание, което прави модула гъвкав за различните инвентарни процеси. При задаване на множество инвентаризации се посочва началният и краен период на инвентаризацията, включително дата, час и минути. Това позволява администраторите да планират инвентаризациите според своите нужди и предпочитания.  Процесът на инвентаризация се състои от четири основни стъпки: Първата стъпка е изборът на обектите, които трябва да бъдат инвентаризирани. Системата "Инвентар" предоставя възможност за избор на цяла зона, отделни райони или конкретен тип обект, като например технически екип, техническо помещение или бизнес център. Това дава гъвкавост и удобство при избора на обектите за инвентаризация.  Във втората стъпка администраторът може да редактира избраните обекти. Това включва възможността за премахване на обекти от списъка, ако те не трябва да бъдат включени в инвентаризацията. Това дава допълнителен контрол и гъвкавост при определяне на обектите, които ще бъдат обхванати от инвентаризацията. Третата стъпка предоставя възможност за избор на един или повече инвентара, които ще бъдат инвентаризирани. Алтернативно, администраторът може да добави всички налични инвентари в рамките на една инвентаризация. Това осигурява гъвкавост и леснота в определянето на инвентарните елементи, които ще бъдат проверени и актуализирани. Четвъртата стъпка позволява на администратора да добавя ръчно индивидуални обекти от наличните в системата. Това е полезно в случаи, когато е необходимо да се инвентаризират специфични обекти, които не са включени в предварителната системна класификация. Всяка инвентаризация едновременно с това има уникален пореден номер, който я идентифицира в системата. При настъпване на момента на началото на инвентаризацията, съответните обекти виждат на началния екран в системата "Инвентар", че те са подложени на инвентаризация. Това дава ясен сигнал и настояща информация за обектите, които трябва да бъдат проверени и актуализирани. Същата информация за инвентаризацията може да се види и в менюто "Отчети" за инвентара. При натискане на бутона за инвентаризация, администраторът може да види заглавието на инвентаризацията, както и краткото описание. В долната част на екрана се предоставя подробна информация за отделните инвентари, включително текущия им брой към момента на инвентаризацията. За всеки инвентар е възможно да се въведе нова бройка, ако се открие отклонение спрямо очакванията. Всяко въвеждане се записва с дата и час на корекцията, за да може да бъде разгледано и проследено в по-нататъчни отчети. В менюто за текущ инвентар в движенията между заприходяващите и отписващите движения на оборудване е добавена нова колонка с наименование "Корекции". Тази колонка предоставя информация за всяка инвентаризация и указва корекциите, направени по време на инвентаризацията. Положителните стойности в колонката означават открити допълнителни бройки по време на инвентаризацията, докато отрицателните стойности указват на липсващи бройки. Това допълнително подобрява проследяването на измененията в инвентара и улеснява откриването на потенциални проблеми или грешки в данните. В администраторския отчет за инвентара ("Отчети" -> "Инвентар") също е добавена колонка, наречена "Корекции". Тази колонка предоставя детайлна информация за всички корекции, направени през периода на отчета. При създаване на отчет за движенията на инвентара, администраторът може да проследи и проучи резултатите от всички корекции, извършени в рамките на инвентаризациите през съответния период. С новия модул за инвентаризация фирмата Уеб Трейд и нейните администратори получават мощен инструмент, който подобрява контрола и ефективността на инвентарния процес. Системата предоставя гъвкавост, точност и възможност за анализ на данните, което помага на фирмата да управлява инвентара си по-ефективно и да взема информирани решения за бъдещите инвентарни операции.
09.05.2022
ОНЛАЙН ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН С ИНТЕГРАЦИЯ ZERON СКЛАД
ОНЛАЙН ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН С ИНТЕГРАЦИЯ ZERON СКЛАД
  УебТрейд разработи онлайн електронен магазин напълно интегриран със складовата програма Zeron    Функционалност за крайни клиенти - частни/корпоративни: Поръчка на продукти през сайта – през десктоп или мобилната версия Поръчка без регистрация Възможност за регистрация в сайта Вход като B2B клиент - ценови листи с отстъпки, виждане на наличности за всички продукти Модал за добавяне в количка -  промяна или премахване на продукти Ограничения за добавяне на продукти в количката - промяна според наличности Изчисление на обща цена на продукти, отразяване на промоции Избор на начин на доставка – чрез куриер или вземане от магазин   Автоматично изчисление на цена на доставка според стойността на продуктите в количката - безплатна доставка над определена сума Избор на метод на плащане – в магазин, при получаване/вземане от куриер, плащане с карта Имейл за потвърждение на успешно изпратена поръчка Статуси на поръчка  Преглед на предишни поръчки Опция за споделяне на продукт към социални мрежи Активиране на индивидуални промоции   Регистрация като физическо лице или фирма  Имейл за потвърждение на профил  Общи условия Търсене на продукти чрез формата за търсене Филтриране на продукти по характеристики Избор на брой показвани резултати на страница Филтриране на продукти по категория, промоции, подарък Сортиране по цена – възходящ и низходящ ред Информация за доставка Промяна по данни за поръчка, данни за фактура и данни за доставка Добавяне на отзиви към продукт с оценка (от 1 до 5 звезди) Забравена парола  -  промяна на парола чрез линк, получен на имейл   Функционалност за администратори на сайта: Поръчки Преглед на всички поръчки – B2B клиенти, регистрирани и нерегистрирани потребители Преглед на поръчки според техния статус Преглед на индивидуална поръчка: данни за доставка, данни за фактура, продукти, цена за доставка и обща цена. Визуализация на всички логове на промяна на статуса на поръчката. Добавяне и преглед на бележки към всяка поръчка. Поръчка с подаръци Възможност за ръчно изпращане на поръчка към Zeron При всяка промяна на статус след заявка към Zeron се записва лог като се пази: (от статус към статус, дата и час) Промоции: Индивидуални, за конкретен продукт Намалена цена с процент или сума Намалена цена при поръчка над определен брой Бройки подарък при поръчка на всеки "х" бройки от даден продукт  На отделни групи от Zeron: Намалена цена с процент Намалена цена с процент при поръчка над определен брой На отделни категории: Намалена цена на всички продукти Намалена цена при поръчка над определен брой Проверки за застъпване на промоции Преглед на история на промоции Автоматично деактивиране на промоции според зададените дати на промоцията Деактивиране и изтриване на активни промоции Характеристики – Въвеждане на характеристики с различни стойности, които се използват за филтриране на продукти в онлайн магазина. Възможност за добавяне на позиции на стойностите. Категории продукти – Добавяне на главни категории и подкатегории за онлайн магазина. Добавяне на продуктови групи от Zeron, характеристики, снимка. Добавяне на позиции на подкатегории. Изтриване на категории и подкатегории. Каталози - добавяне, редактиране и изтриване на каталози. Групиране на каталозите в категории. Възможност за добавяне на каталозите в индивидуалните продукти чрез избиране на продуктови групи от Zeron. Страници – добавяне на страници с текстова информация на сайта, с възможност за добавяне на видеа, линкове, снимки и т.н. Групи продукти от Zeron - Преглед на групи по нива. Автоматично обновяване на групи. Групите могат да бъдат обновени ръчно от администратор. Отбелязване на групи, за които да се виждат наличности в сайта. Добавяне на YouTube видеа. Слайдери – Добавяне, редактиране, изтриване на слайдери. Въвеждане на позиции на показване. Добавяне на линк, текст (с възможност за избор на цвят и позиция на текста). Клиенти - Преглед на физически лица и фирми. Активиране/деактивиране. B2B клиенти –избиране на групи Zeron,  за които B2B клиентите имат процент отстъпка. Деактивиране на B2B статус. Складове – преглед на информация за складове с възможност за ръчно обновяване на складовете. Продукти - Преглед на списък продукти. Възможност за филтриране. Възможност за ръчно обновяване на индивидуален продукт. Информация за цени на доставка - добавяне, премахване и редакция. Отзиви за продукти - преглед, изтриване на отзив. Автоматично изчисление на среден рейтинг към продукт при добавяне на отзив. Динамични характеристики – Автоматичното маркиране на стойности от филтри в зависимост от наличните продукти в избраната категория. Съгласие с използване на бисквитки – Възможност дали на сайта да се показва форма за съгласие за използването на бисквитки. Проекти - добавяне и редактиране на изпълнени обекти. Партньори -  преглед, добавяне, редакция, изтриване. Доволни клиенти -  преглед, добавяне, редакция, изтриване. Статистика и процент за брой поръчки, доход и нови потребители за последен месец и преди два месеца. Графики за брой поръчки и доход по месеци от текуща година. Профили на оператори - добавяне и редактиране на оператори. Активиране и деактивиране. Редакция на личен профил.
02.05.2022
ДОБАВЯНЕ НА МОДУЛ ТИТУЛНИ АКАУНТИ ЗА СЛЕДЕНЕ И ОТЧЕТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ КЪМ СИСТЕМА ИНВЕНТАР НА БУЛСАТКОМ
ДОБАВЯНЕ НА МОДУЛ ТИТУЛНИ АКАУНТИ ЗА СЛЕДЕНЕ И ОТЧЕТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ КЪМ СИСТЕМА ИНВЕНТАР НА БУЛСАТКОМ
  През месец май 2022г., BULSATCOM и Уеб Трейд подписаха договор за ПРОМЯНА И ДОБАВЯНЕ НА ФУНКЦИИ - ТИТУЛНИ АКАУНТИ - МОДУЛ ЗА СЛЕДЕНЕ И ОТЧЕТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ КЪМ СИСТЕМА ИНВЕНТАР Уеб Трейд изработи и поддържа система "ИНВЕНТАР" от 2016 г.   В рамките на договора, в един етап на разработка в периода май 2022 - юли 2022, ще бъдат разработени следните функции, които целят следене на оборудването, което е свързано с проекти по изграждане на мрежата, които са категоризирани по титулни акаунти и титулни обекти.   Инфраструктурни проекти управление на инфраструктурни проекти, категоризиране по титулни обекти и титулни акаунти отбелязване на материали за вграждане управление на вътрешни и външни екипи - разрешаване достъп до определени проекти Основни процеси зареждане на оборудване - заявка от екипи, одобрение от мениджър, обработване от склад, транспорт и приемане на оборудването трансфер - заявка от екип изпращач, одобрение от мениджър, приемане от екип получател, транспорт и приемане на оборудването брак - заявка от екип изпращач, одобрение от склад, транспорт и приемане на оборудването влагане в проект за изграждане - генериране на протокол за инсталация, приемане от мениджър Отчети оборудване налично за инсталация и вече инсталирано оборудване по вътрешни и външни технически екипи оборудване по инфраструктурни проекти за счетоводство: вложени материали по проекти за период
31.03.2022
ПРОМЯНА И ДОБАВЯНЕ НА ФУНКЦИИ НА ПРОГРАМЕН МОДУЛ „ДОСТАВКИ”
ПРОМЯНА И ДОБАВЯНЕ НА ФУНКЦИИ НА ПРОГРАМЕН МОДУЛ „ДОСТАВКИ”
През месец Март 2022г., БУЛГАРГАЗ ЕАД и Уеб Трейд подписаха договор за ПРОМЯНА И ДОБАВЯНЕ НА ФУНКЦИИ НА ПРОГРАМЕН МОДУЛ „ДОСТАВКИ” Уеб Трейд изработи и поддържа програмен модул "Доставки" от 2014 г.   В рамките на договора, в 5 етапа на разработка в периода март 2022 - декември 2022 ще бъдат разработени следните функции:     I. Процес по прогнозиране на количества природен газ  1.   Изменения във функционалността относно подаване на „Годишна програма“ в модул „Доставки“ 2.   Надграждане на процеса по заявяване на прогнозни количества природен газ от клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД   II. Заявяване на капацитет от клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД 1. Интегриране на инструменти за управление на оператор/администратор на  заявените за прехвърляне капацитети от страна на клиенти към „Булгаргаз“ ЕАД 2.  Разработка на нов капацитетен продукт „в рамките на деня“ и процес по заявяване на одобряването му . 3. Оптимизация на процеса по подаване на капацитет   III. Допълнителни 1.  Месечен акт 2.  Клиенти и договори  3.  МГК - Минимални годишни количества 4.  Заплатени МГК - Минимални годишни количества 5.  Профил на клиент  6.  „Митници разрешения“/„Количества“ 7. Ползватели от ENTSOG 8. Актуализиране на потребителски интерфейс за клиенти и оператор/администратор в модул „Доставки“  9. Интеграция с Булгартрансгаз 10. Нови справки във филтри  11. Нотификации  12. Канал за комуникация с клиенти 13. Анкета по ISO 

Софтуерни системи