ИНТЕГРАЦИЯ БУЛГАРГАЗ ICGB

  • 27.09.2022

На 28.09.2022г., Уеб Трейд проведе успешни интеграционни тестове за връзката ICGB и Булгаргаз ПРОГРАМЕН МОДУЛ „ДОСТАВКИ”

Уеб Трейд е изработил и поддържа програмен модул "Доставки" от 2014 г.

 

в рамките на тестовете бе осъществена комуникация по:

 

I. Подаване на заявка за поръчка на газ NOMINT 

II. Получаване на потвърждение на заявката NOMRES

III. Получаване на потвърждение на алокирани количества

Софтуерни системи