От 2016 година насам Уеб Tрейд е партньор на Булсатком за изграждане внедряване и поддържане на софтуерни системи за автоматизация на бизнес процеси. През годините сме разработили софтуерни системи които активно участват в процесите по: управление на инвентар и инсталационни материали, човешки ресурси, финанси и счетоводство, прогнозиране на материали услуги, картографиране на покритието на интернет услугите, телевизионни платформи и канали, присъединяване на нови клиенти, управление на ваучери, управление на маркетингови кампании през sms и вайбър:

  • Специализирана софтуерна система за прогнозиране на необходимото оборудване за 8 месеца напред. Базира се на прогнозиране на основните услуги за нови клиенти и поддръжка за направления Телевизия и Интернет
  • Специализирана софтуерна система за управление на инвентар. Следи на наличности и движения на инвентар свързан с клиентско оборудване и оборудване необходимо за поддържане на мрежата в над 800 обекта. Интерграция с билинг, тикет, ЕКОНТ. Зареждане, трансфер и бракуване. Със системата работят всички управленски структури на технически екипи и бизнес центрове както и всички бизнес центрове и технически екипи. Поддържа достъп на външни екипи за извършване на допълнителни дейности по изграждане на мрежата. Генерира протоколи за вложено оборудване в изграждане и разширения на мрежата.
  • Специализирана софтуерна система за картографиране на покритие. Карта на покритието на интернет фиксирана услуга по скорост и тип достъп. Следене на промяната на покритиепо по месеци. Системата поддържа различни карти за различните интернет скорости както и за различния достъп до крайния клиент. В системата са отбелязани райони и зони както и локацията на бизнес центровете.
  • Интранет. Вътрешна система за знания. Актуално, новини, бюлетини, знания, човешки ресурси, брошури, реклама, медии, въпроси, анкети. Системата интегрирана с GSiut относно от верификацията на потребителите и изпращане на масови имейли.
  • Специализирана софтуерна система за управление на съдържанието предлагано към крайните абонати посредством телевизионна услуга. Параметри на ТВ канали по платформи: Позиция, Платформа, Пакет, Категория, Доставчик, Uplink, Формат, Качество, Рейтинг. Доставчици, себестойност. Анализ на оплакванията от центъра за обслужване на клиенти 
  • Специализирана софтуерна система за отчитане на паричния поток генериран от бизнес центрове. Системата се използва всички бизнес центрове от всички продавач-консултанти на компанията. Служи на финансовия контролинг да може да засича паричните постъпления спрямо информацията която има в билинг, обороти минали през POS терминал оборот и минали кеш през бизнес центъра, фискални устройства. Всеки продавач консултант прави индивидуален отчет дневен за всеки ден.  бизнес център се прави отчет за деня. Следят се паричните наличности в край в началото на работния ден.
  • Специализиран софтуер за управление на маркетингови кампании: софтуера позволява създаването на маркетингови кампании като получателите могат да бъдат импортирани от файл който се генерирал от datawarehuose. Кампаниите могат да се изпращат по viber и по sms. Възможно и настройка на кампанията която да бъде sms-фолбек при която в случай че клиента няма инсталиран вайбър автоматично системата засича този факт и му изпраща вместо viber sms съобщение. Системата поддържа пълен и тотален набор на статуса на съобщенията включително дали е получено и дали е прочетено. При избор на канал за комуникация вайбър може да се използва и картинка с линк която да бъде изпратена на крайния клиент. Системата предвижда високо натоварване в порядъка на десетки хиляди съобщения за минута
  • Специализирана софтуерна система за присъединяване на нови клиенти: през публичен web портал  потенциалните бъдещи клиенти на Булсатком имат възможност да изберат план, да попълнят лични данни, след което да получат автоматично абонамент за телевизионни услуги. Протезирането на абонамента се постига посредство на интеграция с билинг системата на Булсатком.
  • Специализиран портал за регистрация за получаване на код за android приложение за телевизия: клиентите могат да се регистрират в портала и след регистрация да получат код който е валиден в рамките на две седмици за ползване на телевизионна услуга през android приложение което може да бъде ползвана както през мобилно устройство така и през телевизора.

Софтуерни системи