Ресертификация за ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO/IEC 27001:2013

 • 09.03.2023

През месец Март 2023г., WebTrade защити одити по ресертификация по стандартите за ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO/IEC 27001:2013.

 

Сертификатите са  валидни за всички дейности, свързани с:

 • Дефиниране на изисквания за разработване на софтуерни системи и платформи
 • Софтуерни продукти и услуги
 • Интернет страници
 • Онлайн магазини
 • Портали
 • Интеграция на софтуерни системи
 • Поддръжка на софтуерни системи, сървъри, платформи и продукти
 • Консулски услуги в областта на софтуерни системи, автоматизация на процеси, информационен портал
 • Онлайн маркетинг
 • Графичен дизайн
   

Притежанието на сертификатите:

 1. ISO/IEC 27000 Системата за управление на информационната сигурност - Гарантира спазването на законовите и договорните задължения, свързани с информационната сигурност в контекста на дейността на WebTrade, в това число предоставените от клиентите данни и чувствителна информация.
 2. ISO 14001: ISO 14001 Системата за управление на околната среда - Гарантира спазването и контрола над опазването на околната среда – Чрез икономично и ефикасно управление, WebTrade се стреми да намали вредното въздействие над околната среда, като по този начин гарантира изпълнението на нормативните изисквания.
 3. ISO 9001:2015 Системата за управление на качеството – Гарантира основен стандарт за системи за управление. Успешното прилагане на стандартите подобрява организационните условия на работа на WebTrade, както и квалификация на персонала; увеличава качеството на клиентското обслужване.

 

Софтуерни системи