• Начало
  • Новини
  • ПРОМЯНА И ДОБАВЯНЕ НА ФУНКЦИИ НА ПРОГРАМЕН МОДУЛ „ДОСТАВКИ”

ПРОМЯНА И ДОБАВЯНЕ НА ФУНКЦИИ НА ПРОГРАМЕН МОДУЛ „ДОСТАВКИ”

  • 31.03.2022

През месец Март 2022г., БУЛГАРГАЗ ЕАД и Уеб Трейд подписаха договор за ПРОМЯНА И ДОБАВЯНЕ НА ФУНКЦИИ НА ПРОГРАМЕН МОДУЛ „ДОСТАВКИ”

Уеб Трейд е изработил и поддържа програмен модул "Доставки" от 2014 г.

 

В рамките на договора, в 5 етапа на разработка в периода март 2022 - декември 2022 е бъдат разработени следните функции:

 

 

I. Процес по прогнозиране на количества природен газ 

1.   Изменения във функционалността относно подаване на „Годишна програма“ в модул „Доставки“

2.   Надграждане на процеса по заявяване на прогнозни количества природен газ от клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД

 

II. Заявяване на капацитет от клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД

1. Интегриране на инструменти за управление на оператор/администратор на  заявените за прехвърляне капацитети от страна на клиенти към „Булгаргаз“ ЕАД

2.  Разработка на нов капацитетен продукт „в рамките на деня“ и процес по заявяване на одобряването му .

3. Оптимизация на процеса по подаване на капацитет

 

III. Допълнителни

1.  Месечен акт

2.  Клиенти и договори 

3.  МГК - Минимални годишни количества

4.  Заплатени МГК - Минимални годишни количества

5.  Профил на клиент 

6.  „Митници разрешения“/„Количества“

7. Ползватели от ENTSOG

8. Актуализиране на потребителски интерфейс за клиенти и оператор/администратор в модул „Доставки“ 

9. Интеграция с Булгартрансгаз

10. Нови справки във филтри 

11. Нотификации 

12. Канал за комуникация с клиенти

13. Анкета по ISO 

Софтуерни системи