Висше училище по телекомуникации и пощи

 • 26.10.2021

Уеб Трейд сключи договор с Висше училище по телекомуникации и пощи за разработване на информационна софтуерна платформа за управление на кандидатстудентска кампания, учебния процес и общежития 

 

Платформата ще съдържа следните модули:

 • Кандидатстудентски профил (КСП)

 • Студентско досие – „бакалавър“, „професионален бакалавър“, „магистър“, „доктор“

 • Преподавателско досие

 • Учебен план за всеки студент

 • Групови и индивидуални изпитни протоколи

 • Семестриален разпис

 • Аудитории, семинарни зали и лаборатории

 • Избираеми дисциплини  

 • Общежития

 • Структура

 • Документооборот - Заповеди, молби, уверения, дипломи на студенти

Софтуерни системи