EN
       Разработване на софтуерни системи
                 - Онлайн магазини, електронна търговия
                 - Системи за управление на събития
                 - Резервационни системи
                 - Платформи за мирко кредитиране
                 - Образователни системи
                 - Системи за електронна държавна администрация
                 - Самообучителни системи с адаптивен характер
                 - Автоматизирани системи за финансов анализ

       Разработване на Интернет базирани системи
                 - Корпоративни сайтове със система за управление на съдържанието
                 - Интернет портали- специализирани портали, портали за новини и социални дейности, бизнес модел чрез абонамент или реклама

       Интеграция
               
 - Разплащателни системи – paypal(Master Card, Visa), e-pay(Borika, Master Card, Visa), Ebg(Borika, Master Card, Visa)
                 - Банкиране– Виртуални ПОС терминали
                 - Мобилни разплащания посредством СМС
                 - Небанкови финансови институции – разплащане чрез микро кредит, двупосочно разплащане чрез easypay
                 - Интеграция на отчети– със склад, счетоводство, бек офис, държавни институции
                 - Решения за предаване на видео сигнал в реално време

       Консултантски услуги
                 - Разработване на бизнес и онлайн стратегия базирана на анализ на даден онлайн бизнес сегмент
                 - Дефиниране на изисквания за разработване на софтуерен проект – анализ на изискванията

Разработване на специализирани софтуерни системи

 

Специализираните софтуерни системи са завършени крайни продукти предлагащи цялостно обслужване в дадена област. Те могат да се ползват от един, няколко или групи потребители, като потребителите могат да бъдат географски отдалечени. Обикновено софтуерните системи имат два типа потребители: администратори, които настройват параметрите на системата, раздават права на потребителите, нива на достъп, виртуални групи, обекти и характеристики към тях, права за ползване на услугите и потребители – те използват системата по предназначението за което е създадена.

 

Най-често срещаната необходимост от такива системи се наблюдава при бизнеси в които може да се постигне висока степен на оптимизация и автоматизация на редица основни процеси:

• документооборот

• приходи и разходи

• складови наличности

• работни графици

• логистика

• анализи и прогнози

• процеси, изискващи много изчисления

           

            Изработването на сложна софтуерна система изисква вграждането на редица специализирани алгоритми в нея. При достигане на определено ниво на сложност се преминава към модулно изграждане на системата – тя се разделя на функционални модули, който модат да работят самостоятелно и изграждането се извършва модул по модул.

 

Изработени от Уеб Трейд софтуерни системи можете ра разгледате тук.

Разработване на алгоритми

 

В процеса на реализация на сложни бизнес проекти, софтуерни системи или иновативни идеи се налага разработването на специализирани алгоритми, които обслужват специфични задачи. Те се отличават по сложната изчислителна логика, математичен, алгоритмичен или графичен апарат залегнал в тях. В общия случай тези алгоритми са приложими само за конкретната задача. Поради сложността процесът на тестване и верификация отнема повече време.

 

Уеб Трейд предлага разработване на специализирани алгоритми в случай на необходимост от изграждане на конкурентно маркетингово предимство или необходимост от висока степен на автоматизация с цел оптимизация на дейността.

 

До момента имаме разработени редица алгоритми между които:

• алгоритъм за адаптивен, самообучителен анализ на счетоводните отчети на дружествата на БФБ-София

• алгоритъм за динамично изграждане и структуриране на продуктови каталози

• алгоритъм за адаптивен анализ с натрупване на база знания относно анализ на xls файлове с произволен синтаксис

• алгоритъм за съставяне и изчисление на сложно-съставни финансови коефициенти

• алгоритъм за вероятностно предсказване на резултатите от футболни срещи на базата на детайлна статистическа информация

• алгоритъм за автоматизирано ранкиране на отбори и играчи (футбол, баскетбол, хокей) по купи, първенства и дивизии, със сложно натрупване на статистическа инфомрация

• алгоритъм за генериране и управление на кодове за отстъпка в он-лайн магазин

• алгоритъм за попълване на ценни книжа

• Меню селект – алгоритъм за ароматизирано генериране на меню при зададени брой хора и вкусови предпочитания

• алгоритъм за генериране на виртуална маса за кетеринг

 

Повече разработени алгоритми може да намерите в детайлното описание на реализирани проекти, секция „Специфично ноу-хау”.

      Онлайн маркетинг
                
- Оптимизация за търсещи машини
                 - Интеграция със социални мрежи –Facebook, LinkedIn, Twitter и още 335
                 - Онлайн маркетингови кампании –Facebook, LinkedIn, Google Adwords, Директ реклама
                 - Регистрация сайтове, портали, търсачки, директории и каталози

      Графичен дизайн
                 - Графичен дизайн на Уеб сайтове, софтуер, рекламни банери

       Поддръжка
               
 - Поддръжка 8х5, 8х7, 24ч.
                 - Асистиране при управлението на сайт или платформа
                 - Първоначално попълване на съдържание
                 - Регулярно попълване на съдържание
                 - Набавяне на съдържание и управление на съдържание
                 - Регистрация и управление на пощенски кутии, домейни, хостинг
                 - Архив на платформа и съдържание
                 - Защита на информацията
                 - Обучение

Декларация на ръководството на “Уеб Трейд” ЕООД за ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

Уеб Трейд ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: "Услуга по разработване и внедряване на информационна система за управление на ресурсите" във връзка с изпълнение на АДБФП № BG16RFOP002-2.002-0113-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Документация за участие в процедурата

 

Държавна Агенция за Българите в Чужбина


Онлайн подаване на заявки за заявления за български произход.

Utility services management platform

Sector: Utility, telecommunication, construction

Description:  Managing the sales process including automatic offers/contracts/ bill of materials/protocols/ invoice/ credit notes between utility company and its business and retail customers including installation subcontractors.  Processing of service requests, subcontractor assignment. Site survey and installation customer appointments management. Registering inspection, installation, bill of materials, payment conditions, materials used in installation, correction protocols, credit notes, acceptance protocols. Additional approval process in case that extra materials should be used or installation price differs. Auto generation of financial documents

Utility Supply, Distribution and consumption reporting platform

 

Sector: utility, energy, gas, electricity

Description:  management of interconnection /cross border and exit points, output lines, regions, gas quality indicators, notification

Customer related supply contracts, pipe lines, Operational and Unified annual program.

Protocols generation – contracts parameterization related to Gazprom, BulgarGaz and customers.

Approval process automation based on daily, weekly, quarterly quantities. Supply requests service.

Customer facing e-services:

- annual program

- capacity requests

- requests for quality amendment

- measurements

- Distribution protocols

- input delivered quantities from other suppliers

- Delivery schedule for minimal quantities

- Invoices

Learning centre automation platform

Sector: Education centers, schools and universities, language and sport centers

Description:  The platform automates the courses/lectures processes management, teachers, students, organizations, schedules for conducting courses, records of attendance and automatic calculation of teacher’s remuneration. The platform generates individual offers for each organization. Depending on the protocols for monthly presence the payment is calculated for the groups and organizations. The main functions of the teachers are to report attendance, change the schedule, reserve and return materials and tools from the warehouse. The system generates monthly attendance reports, automatically calculate students payment fees, salaries, profit, sends monthly report to organizations’ managers

Data centre management platform 

Sector: telecom providers, internet providers, large organizations with own IT infrastructure, suppliers of IT services

Description:  Inventory system registering rooms, racks, individual rack space, units, down to port level. Optional information for the temperature sensors, installation date, power supply line, DC/AC,  create graphical reports with multiple parameters per equipment like temperature, traffic, and power consumption. Clients interface includes multiple user accounts for access only to client’s racks, graphical reports (temperature, traffic, power consumption). Clients manage the physical access to their equipment, submit work order or trouble ticket, to block certain IP addresses for a given period.

 

Retail microcredit platform

Sector: Finance

Description:  Online application for credit, automatic calculation of interest rate, payments. Generation of contract, payment notifications, payment plan. Application management and approval workflow. Integration with banking and cash kiosks for transactions toward benefitients and collection.  Reporting to government authorities, integration with National Bank. Overdue credits automated export to external collection company with generation of all documents and evidences for collection.

 

 
Copyright© WebTrade Ltd 2011